Bygglov för att renovera fasad

Vill man utföra någon form av fasadrenovering i Stockholm som att byta färg på sitt hus eller förändra fasaden på något vis. Det kan då uppstå många frågor om vad som gäller kring bygglov i den frågan, får man ändra fasaden utan att behöva ansöka om bygglov?

Lagstiftningen och regelverken är lite otydliga och förvirrande ibland när man själv försöker söka svaret på sin fråga. Med ett kort och gott svar kan man lägga på minnet att det kan krävas bygglov för att ändra färgen på sitt hus. Det beror vilken färg man har tänkte att byta till samt vilken typ av byggnad det gäller och var den befinner sig.

Bygglov vid fasadändring

Det kan skilja sig en hel del mellan både kommuner och områden när det gäller bygglov vid fasadändring. Många personer tror att den färg de valt på huset är önskvärt av grannarna, vilket det visat sig inte vara. Det kan även vara så att politiker eller andra tjänstepersoner har fått upp ögonen extra för ett hus som kan bryta mot normen i ett område.

I ett område kan det lätt leda till att det blir små strider mellan grannar eller liknande ifall man inte har använt sig av ett korrekt bygglov vid fasadändring. Därför är det alltid en bra rekommendation att läsa på vad som gäller i det området där huset är placerat innan man påbörjar arbetet.

Krävs det bygglov vid förändring av färg på sin fasad?

Generellt sätt är det inget krav på att ha ett bygglov för att ändra färg så länge inte det ändrar själva byggnadens karaktär eller områdets.

Det kan dock vara lite otydligt vad som menas med karaktär både för byggnaden och området därför kan man säga att man inte får måla om huset i vilken färg man vill. Man måste följa färgen så det passar ihop med byggnaderna runt om och inte skapar något avvikande i området.

Grannarna är oftast inte så förtjusta i om de bor i ett område där ett hus sticker ut från mängden med en helt annan karaktär än vad hela området har. Färgen ska gå i harmoni med grannskapet och byggnader runt om.

Vad menas med bygglov?

Med bygglov menas det att man får ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller ändra något på en befintlig byggnad. Fasadändring så som att måla om och välja annan färg faller in i kategorin att ändra på en befintlig byggnad.

Bygglovet är till för att säkerhetsställa att projekt följer flera olika lokala regler för byggande och markanvändning. Det är kommunen där byggnaden är placerad som beslutar om bygglov och ansökan prövas jämtemot ”Plan- och bygglagens särskilda tillstånd”.

Vad händer om man inte ansöker om bygglov vid fasadförändring?

Utför man en fasadändring som kräver bygglov och man utför det helt utan ett beviljat får man först skicka in en skriftlig förklaring till kommunen där man får berätta varför man inte ansökt om ett bygglov. Efter det kan man få betala vite eller tvingas återställa byggnaden till så som det såg ut innan man utförde fasadändringen.

När det gäller fasad bygglov behöver man ansöka om man ska exempelvis utföra:

  • Ändring av en byggnads färg
  • Byta fasadbeklädnad
  • Byta taktäckningsmaterial
  • Utföra en åtgärd som avsevärt kan påverka byggnadens yttre utseende

VÄLKOMMEN

Vi utför fasadrenoveringar både för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar vilket gör oss till specialister inom området. Ta gärna en titt på våra referenser som visar våra tidigare arbeten som utförts i toppklass.

KONTAKT

Byggdriv AB

Hägerstensvägen 94,

126 49 Hägersten

Tel: 073-504 96 39

Epost:info@byggdriv.com

Kontakta oss om du vill ha specialisthjälp med din fasadrenovering!