Avväxling av bärande vägg

Hässelby

Stämpa tak.
Riva bärande vägg.

Montage av två balkar, balkarna fanns på plats och dimension var efter kunds önskemål.