• Återställa skadad fasad
  • Riva gamla fönsterpartier och ytterdörr.
  • Installera fönsterparti med 3-glas fönster, öppningsbart.
  • Installera större fönsterparti där tidigare ytterdörr varit.
  • Riva utbyggnad över ytterdörr.

Improvisera genom att spara gammal (+ ta ner från uterum) plåt och återanvända för att laga och återställa fasaden.
Ta fram ny inramning runt fönster, för överenstämmelse med övriga äldre befintliga fönster. Ny avrinning, nya plåtar.
Det gjordes med hjälp av plåtslagare.

Tillägg
Byta del av fuktskadad masonitskiva, jämna av vägg invändigt och bygga upp för korrekt avstånd mot fönster.

 

Önskar du hjälp med renovering av er fasad? Vi har många års erfarenhet av fasadrenoveringar i stockholm. Vi hjälper er gärna med allt från fasadmålning till fasadbyten.

Kontakta gärna oss så kan vi göra en utvärdering av er fasad.