Panelbyte i Bro

Bro

Kund ville byta panel, utan att riva gammal.
Montering av läkt, samt montering av liggande panel (fjällpanel).

Demontering av stuprör och hängrännor, samt montering av ny avrinning.

Målning av panel.