Fasad

Målning
Byte av fasad
Tilläggsisolering

Fönster

Renovering av fönster
Målning av karmar och bleck
Byte av Fönster
Nytt fönster i befintlig fasad

Golv

Läggning av nytt golv
Golvvärme
Slipning av befintligt golv
Lackning

Övriga tjänster

Isolering

Tilläggsisolering
Mögelsanering

Köksrenovering

Montering av köksbänk
Renovering av köksbänk

Terrass/Altan/Balkong

Uppförande
Tillbyggnad
Ytbehandling av trädäck
Byte/renovering av trall stolpar och staket

Rivning

Sanering

Snickeri

Målning av allehanda snickerier

Vägg

Uppförande
Rivning
Spackling
Målning
Tapetsering